zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
Za tydzień sesja budżetowa
20 grudnia 2023 r. | 12:02
0

W czwartek, 28 grudnia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której zostanie uchwalony budżet na 2024 rok.

Początek o godz. 9:00.

porządek obrad:

 1. . Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 r.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,Uchwała Nr 62.464.2023 w sprawie budżetu gminy na 2024.pdf (1,96MB)
  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2024 r.
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,Uchwała Nr 62.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032.pdf (11,97MB)
  2. b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024Uchwała Nr 62.466.2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i.pdf (335,06KB)
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza KrzepicUchwała Nr 62.467.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Krzepic.pdf (255,13KB)
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku
 7. 7. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 06 grudnia do 28 grudnia 2023 roku.
 8. 8. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 9. 9. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *