bezchmurnie
21°
21°
wtorek
Reklama
Za dwa tygodnie sesja budżetowa
16 grudnia 2022 r. | 13:34
0

W czwartek, 29 grudnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni uchwalą budżet na 2023 rok.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2023 r.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,Uchwała Nr 48.385.2022 w sprawie budżetu gminy na 2023.pdf (2,06MB)
  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2023 r.
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,Uchwała Nr 48.386.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032.pdf (4,26MB)
  2. b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023Uchwała Nr 48.387.2022 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i.pdf (419,96KB)

  Szczegółowe wydatki z pkt III Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.doc (31,00KB)

 5. 5. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 23 grudnia do 29 grudnia 2022 roku.
 6. 6. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 7. 7. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *