zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
sobota
Reklama
W środę sesja budżetowa
27 grudnia 2021 r. | 12:47
0

29 grudnia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której zostanie przyjęty budżet na 2022 rok.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 r.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,Uchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r..pdf
  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. Głosowanie nad uchwałą w sprawie budżetu gminy na 2022 r.
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,Uchwała Nr 36.281.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf
  2. b. głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022Uchwała Nr 36.282.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf
 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 grudnia do 29 grudnia 2021 roku.
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 8. 8. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *