zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
W Krzepicach powstanie słownik biograficzny o mieszkańcach Krzepic i okolic
16 lutego 2022 r. | 12:51
0

Urząd Miejski w Krzepicach poinformował, że powstanie słownik biograficzny o mieszkańcach Krzepic i okolic.

Pasjonaci lokalnej historii i osoby zajmujące się nią naukowo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach oraz Krzepickie Koło Kolekcjonerów, podjęli inicjatywę zorganizowania cyklicznych spotkań (3-4 razy w ciągu roku kalendarzowego) w latach 2022-2023 pt. "Kto był kim w Krzepicach i okolicy? Uwieńczeniem tych prelekcji ma być wydanie publikacji książkowej o takim samym tytule wraz z podtytułem, a mianowicie: KTO BYŁ KIM w KRZEPICACH i OKOLICY? Słownik biograficzny.

Słownik biograficzny, zawierający życiorysy mieszkańców Krzepic i okolicy, będzie zwieńczeniem poszukiwań wszystkich chcących włączyć się w tę inicjatywę, pozwoli przywołać ważne osobistości z minionych wieków oraz ocalić od zapomnienia ludzi z XX i XXI w. Do tworzenia haseł słownikowych zapraszamy wszystkie osoby mające wiadomości na temat swoich przodków, którzy pełnili ważne i mniej ważne funkcje społeczne lub byli „zwykłymi” obywatelami i choć w minimalnym stopniu wnieśli wkład w rozwój Krzepic i okolicy. Do wspólnego projektu mogą się włączyć również osoby chcące utrwalić sylwetki swoich bliskich jeśli posiadają nawet drobne, ale pewne wiadomości, które pozwolą na stworzenie ich biogramów w myśl „ocalenia od zapomnienia”.

Uwzględniając przesłanki i uwarunkowania historyczne, obszar oraz terytorium, z którym będą związane hasła słownikowe, do wspólnej pacy zapraszamy osoby związane z miejscowościami tj.: Aleksandrów, Bobrowa, Bugaj Nowy, Kostrzyna, Kotary, Krzepice, Kuźniczka, Kuków, Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice-Piaski, Dankowice Trzecie, Drozdki, Iwanowice Duże, Janiki, Krzepice, Lutrowskie, Łęgawica, Nowa Wieś, Pąchały, Podłęże Królewskie, Podłęże Szlacheckie, Stanki, Starokrzepice, Szarki, Ślusarze, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Zajączki Pierwsze-Ruda, Zajączki Parcele, Zbrojewsko, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Doliska, Zwierzyniec Trzeci, (pewnej trudności nastręcza uwzględnienie miejscowości: Zwierzyniec Pierwszy należącej do gminy i parafii Opatów, jednak ze Zwierzyńcem II i III stanowi ona pewną całość).

Charakter gminy Krzepice zawsze określany był jako miejsko-wiejski, dlatego taka ludność zamieszkiwała te tereny. Neutralność światopoglądowa słowników biograficznych nie wyklucza nikogo (różnorodność ustrojów politycznych w ciągu dziejów), kto miał związek z danym terytorium, dlatego wśród biogramów powinny znajdować się osoby, które:
• urodziły się i zmarły w jego obrębie, przybyły na nie i tu dopełniły swoich dni, urodziły się na nim i zmarły w innej części Polski lub świata, okazjonalnie pełniły tutaj obowiązki zawodowe.

W każdej rodzinie znaleźć można przodka, który zajmował różne stanowiska lokalne albo był zwykłym rzemieślnikiem czy rolnikiem, ale udzielał się społecznie lub fachowo wykonywał swojej obowiązki. Nie generalizując w słowniku powinny znaleźć się biogramy:
• nauczycieli i pracowników oświaty (dyrektorzy, nauczyciele, personel administracyjny i gospodarczy),
• duchownych i pracujących na rzecz wspólnot religijnych (katolickich, prawosławnych i żydowskich (księża, zakonnicy i zakonnice, organiści i kościelni),
• lekarzy i ludzi środowiska medycznego (dyrektorzy szpitala, ośrodków zdrowia, aptekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy administracji i zaplecza gospodarczego),
• ludzi kultury i sztuki (malarze, poeci, fotograficy, rzeźbiarze, etc., także amatorzy),
• ludzi nauki i popularyzatorów nauki (pracujący na uczelniach lub parający się tą dziedziną nauki hobbystycznie),
• urzędników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (burmistrzowie, naczelnicy, sołtysi, radni, ławnicy, etc.),
• pracowników różnych rzemiosł mniejszych (szewcy, rymarze, zegarmistrzowie, kierowcy, sklepikarze),
• pracowników przedsiębiorstw (OSM Krzepice, „Elegancja”, Kółko Rolnicze, GS, etc.),
• popularyzatorów regionalizmu,
• służb mundurowych (druhowie OSP, policja lub milicja, wojsko, PKP),
• pracowników urzędu pocztowego (naczelnicy, kierownicy, kadry, listonosze),
• członków organizacji lokalnych (Koła Gospodyń Wiejskich, orkiestry dęte, zespoły muzyczne, bractwa i stowarzyszenia kolekcjonerskie i religijne),
• sportowcy i działacze sportowi (MGLKS Liswarta Krzepice),
• żołnierzy i walczących na różnych frontach wojennych (powstańcy 1830 r. i 1863 r., czynni uczestnicy wojen światowych),
• więźniów obozów koncentracyjnych.

Biogramy można nadsyłać na adres email:
slownik.krzepice@onet.pl

oprac. ks. dr Kamil Kęsik /UM w KrzepicachDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *