pochmurnie
-0°
-0°
środa
Reklama
“Tajne” konsultacje dotyczące nowej opłaty za śmieci w gminie Krzepice
22 kwietnia 2020 r. | 13:30
1

Głęboko schowane w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Krzepicach i zapewne na tablicy w urzędzie. Burmistrz Krzepic informuje, że 18 kwietnia 2020 r. rozpoczęły się ponowne konsultacje dotyczące ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje dotyczą:

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

- projektu uchwały z dn. 17.04.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

oraz konsultacje projektu:

- uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 18.04.2020 r. do 27.04.2020 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ul. Częstochowska 13 w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.218.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konsultacje.pdf
Zarządzenie.pdf
projekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty.......pdf
projekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ....pdf
projekt uchwały z 17.04.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

Zastanawia mnie fakt braku nagłośnienia przez Burmistrza oraz radnych tych konsultacji. Dlaczego nie ma o nich żadnej wzmianki na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Krzepicach? Dlaczego wszystko odbywa się po cichu?

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do ““Tajne” konsultacje dotyczące nowej opłaty za śmieci w gminie Krzepice”

  1. RafaŁA pisze:

    Ile będzie teraz nas kosztować odbiór śmieci? Ktoś wie? 22 i 44 zł jak w uchwale?

    2
    11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *