bezchmurnie
21°
21°
wtorek
Reklama
fot. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach
Rusza rekrutacja do przedszkoli
19 lutego 2020 r. | 08:43
0

Urząd Miejski w Krzepicach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Krzepice przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym rodzice składają do 28 lutego 2020 r. – druk do pobrania u wychowawcy grupy.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach.

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się dzieci urodzone w 2017 roku i starsze, zamieszkałe na obszarze gminy Krzepice. W razie wolnych miejsc w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku z terenu gminy Krzepice. W dalszej kolejności w miarę wolnych miejsc będą przyjmowane dzieci zamieszkałe poza Gminą Krzepice

Przyjmowanie dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonego wniosku w terminach określonych harmonogramem rekrutacji ustalonym Zarządzeniem Nr 0050.200.2020 Burmistrza Krzepic z dn. 5 lutego 2020 r.

W przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie będzie prowadzone dalsze postępowanie rekrutacyjne. Oznacza to, że wszystkie dzieci zostaną przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Przy większej liczbie kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t .j. ze zmianami)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 33.326.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzepice.

Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

do pobrania:
- Zarządzenie nr 0050.200.2020 z 5 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli i oddz. przedszkolnych na rok 2020-2021.pdf
- Uchwała nr 33.326.2018 z 20 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych.pdf
- druk wniosku nabór 2020-2021.doc
- Druki oświadczeń.docDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *