zachmurzenie duże
10°
10°
niedziela
Reklama
fot. OLX
Rozpoczyna się wyprzedaż majątku spółdzielni mleczarskiej w Krzepicach
19 lutego 2020 r. | 08:23
0

Niestety, tak to się musiało skończyć. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach postawiła w stan likwidacji Zakład Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach i rozpoczyna się wyprzedaż jego majątku.

Na OLX (link do ogłoszenia - TUTAJ) pojawiło się ogłoszenie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Krzepice, ul. Muznerowskiego 2. Ma być przetarg, który odbędzie się w czwartek 20 lutego o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej i przedstawienie dowodu wpłaty do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 9.30. Wadium oferenta przepada, jeżeli nie zaoferuje ceny co najmniej w wysokości ceny wywoławczej. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółdzielnię. Wysokość postąpienia co najmniej 10.000 zł. Oględzin nieruchomości można dokonywać w dni robocze w godzinach od 9.00 do 13.00 po uzgodnieniu z Likwidatorem Spółdzielni. Oferowana cena musi być uiszczona przed terminem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, którego termin ustalony zostanie odrębnie. Koszty aktu notarialnego wraz z opłatami związanymi z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *