bezchmurnie
21°
21°
wtorek
Reklama
Problemy z nadpłatą kredytu
09 sierpnia 2023 r. | 11:20
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła bałagań w księgowości Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

W 2022 r. wykonano rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie wyższej o 5.000,00 zł od planowanych rozchodów z tego tytułu w budżecie Gminy Krzepice ustalonym uchwałą Nr 36.280.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2021 r. ze zmianami. Powyższym naruszono przepisy art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. uchwałą budżetową Gminy Krzepice na 2022 r. po zmianach, plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ustalono w wys. 4.920.000,00 zł, w tym spłata kredytów/pożyczek: 1.920.000,00 zł, natomiast rozchody wykonano w łącznej kwocie 4.925.000,00 zł, w tym spłata kredytów/pożyczek: 1.925.000,00 zł.

Zgodnie z umową pożyczki nr 11/2019/322/OW/ot-st/P z dnia 4 kwietnia 2019 r. wraz z aneksami, w 2022 r. do spłaty przewidziano kwotę w łącznej wys. 20.000,00 zł, natomiast zgodnie z ewidencją księgową do kont: 260-3 „Zobowiązania finansowe” i 133 – „Rachunek budżetu” w 2022 r. spłacono raty pożyczki w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika Gminy, nadpłata w spłacie pożyczki wystąpiła z powodu pomyłki. Zadania związane z gospodarką finansową Gminy, w tym przygotowywanie projektów zmian do budżetu gminy m.in. w zakresie rozchodów gminy, należały do zadań p. Anny Mońka – Skarbnika Gminy Krzepice.

Wniosek nr 2
Zapewnić dokonywanie spłat pożyczek w wysokościach wynikających z zawartych umów oraz w granicach planowanej w budżecie Gminy na dany rok kwocie rozchodów, stosownie do art. 52 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *