bezchmurnie
21°
21°
wtorek
Reklama
OZE z 90 proc. wsparciem w gminie Krzepice
31 stycznia 2024 r. | 12:01
0

Gmina Krzepice ubiega się o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego w ramach którego mieszkańcy gminy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w danym obiekcie) będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 90% (kwoty netto inwestycji – tj. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym) na zakup i montaż:

  • magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  • pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Dopuszczalne jest łączenie ww. przedsięwzięć.

Przykładowa kalkulacja dla inwestycji obejmującej łącznie:

  1. Powietrzna pompa ciepła 10kW + instalacja PV 10kWp + zestaw baterii w magazynie energii:

- koszt ok. 140 tys. zł brutto (114 tys. zł netto plus ok. 26 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 11,5 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 37,5 tys. zł.

  1. Instalacja PV 7kWp + zestaw baterii w magazynie energii:

- koszt ok. 63 tys. zł brutto (51 tys. zł netto plus ok. 12 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 5,1 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 17,1 tys. zł.

Orientacyjny koszt 1 kW urządzeń brutto:

Instalacja fotowoltaiczna – 5 tys. zł

Pompa ciepła – 5 tys. zł

Magazyn energii – 4 tys. zł

Realizacja projektu parasolowego, w którym ciężar organizacyjny i odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne leżą po stronie gminy, planowana jest w okresie od uzyskania przez gminę dofinansowania do marca 2026 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie parasolowym powinny w terminie do 7 lutego 2024 r. zgłosić się do Urzędu Gminy w Krzepicach, pok. nr 26, w celu złożenia ankiety  informacyjnej. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Po przeprowadzonej analizie ankiet informacyjnych w przypadku stwierdzenia  przekroczenia kwoty możliwej do uzyskania dofinansowania przewiduje się losowanie w celu wyłonienia listy podstawowej uczestników projektu. Osoby z listy podstawowej zobowiązane będą do podpisania umowy użyczenia nieruchomości w terminie do 23 lutego 2024 r., niepodpisanie umowy użyczenia nieruchomości dyskwalifikuje z udziału w projekcie. Ankieta informacyjna, procederu zapisu mieszkańców oraz wzór umowy użyczenia (który zostanie uzupełniony o klauzurę RODO)  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzepice.

Do projektu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają zobowiązań finansowych wobec Gminy.

Wsparcie dostępne jest w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

 

Załączniki:

Ankieta informacyjna.docx (101,96KB)
Procedura zapisu.pdf (173,93KB)
Umowa użyczenia nieruchomości.docx (26,33KB)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *