pochmurnie
-0°
-0°
środa
Reklama
W poniedziałek radni podniosą podatki
18 listopada 2022 r. | 14:20
0

W poniedziałek, 21 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni na wniosek Burmistrza Krystiana Kotynię podniosą podatki.

Początek o godz. 15:00.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rokUchwała Nr 46.363.2022 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023.pdf (224,68KB)
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 rokuUchwała Nr 46.364.2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w.pdf (218,41KB)
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023Uchwała Nr 46.365.2022 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2023.pdf (244,77KB)
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2023 rokuUchwała Nr 46.366.2022 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w.pdf (224,14KB)
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 rokuUchwała Nr 46.367.2022 w sprawie zmian w.pdf (817,47KB)
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030Uchwała Nr 46.368.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf (4,65MB)
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Uchwała Nr 46.369.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o.pdf (221,00KB)
 10. Uchwała Nr 46.369.2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oświadczenie usług wzakresie publicznego transportu zbiorowego wramach przewozów autobusowych ocharakterze użyteczności publicznej-poprawiona.pdf (221,80KB)
 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023Uchwała Nr 46.370.2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z.pdf (325,52KB)
 12. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023 - 2027Uchwała Nr 46.371.2022 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2023.pdf (397,09KB)
 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkoweUchwała Nr 46.372.2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrea.pdf (225,54KB)
 14. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KrzepiceUchwała Nr 46.373.2022 w sprawie zmiany uchwały w.pdf (226,26KB)
 15. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w prawie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu PaństwaUchwała Nr 46.374.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krzepice udziału w.pdf (216,93KB)
 16. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu PaństwaUchwała Nr 46.375.2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w.pdf (231,91KB)
 17. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustawUchwała Nr 46.376.2022 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego ustawy o.pdf (276,86KB)
 18. 17. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 października do 21 listopada 2022 roku
  2. b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 19. 18. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 20. 19. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *