zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
fot. UM Krzepice
Ruszyły konsultacje w sprawie wysokości górnych opłat za nieczystości
14 grudnia 2022 r. | 12:21
0

Do 20 grudnia potrwają konsultacje społeczne dotyczące określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Krzepice, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Krzepic 2.doc (40,50KB)
projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ...pdf (225,21KB)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *