zachmurzenie duże
10°
10°
niedziela
Reklama
Już jutro sesja absolutoryjna
26 czerwca 2023 r. | 12:57
0

We wtorek, 27 czerwca o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni będą głosować na absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza.

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufaniaRaport o stanie Gminy Krzepice za 2022 r.pdf (1,11MB)

  INFORMACJA o debacie nad raportem za 2022 r.pdf (192,75KB)

  Uchwała Nr 55.420.2023 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf (217,85KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rokZarządzenie nr 0050.665.2023 z 06 marca 2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2022.pdf (1,59MB)

  Załączniki do Zarządzenia nr 0050.665.2023 z 06 marca 2023 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2022.pdf (3,39MB)

  Zarządzenie nr 0050.679.2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf (549,77KB)

  Uchwała Nr 4200.VII.54.2023 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.pdf (82,78KB)

  Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (58,57KB)

  Rachunek zysków i strat Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (31,88KB)

  Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach.PDF (26,50KB)

  Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach.pdf (171,13KB)

  Bilans łączny za 2022.pdf (166,40KB)

  Bilans skonsolidowany za 2022.pdf (149,10KB)

  Bilans z wykonania budżetu za 2022.pdf (150,24KB)

  Informacja Dodatkowa za 2022.pdf (216,65KB)

  Rachunek zysków i strat za 2022 łączny.pdf (141,70KB)

  Zestawienia zmian funduszu 2022 łączny.pdf (128,62KB)

  Uchwała Nr 55.421.2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2022 rok.pdf (217,76KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2022 rokWniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2022 rok.pdf (837,71KB)

  Uchwała Nr 4200.VII.91.2023 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2021 rok.pdf (87,86KB)

  Uchwała Nr 55.422.2023 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2022 rok.pdf (219,54KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku
 6. Uchwała Nr 55.423.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 roku.pdf (846,27KB)
 7. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 czerwca do 27 czerwca 2023 roku
 8. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 9. 8. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *