zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
sobota
Reklama
Kolejne nieprawidłowości po kontroli RIO
18 września 2023 r. | 13:09
0

Kolejne błędy wykryte przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach po kontroli w Urzędzie Miejskim w Krzepicach dotyczą sprawozdawczości.

W sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 r. wykazano dane w zakresie stanu środków na rachunku budżetu w innej wysokości niż wynikające z wyciągów bankowych, co było niezgodne z § 22 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109 z późn. zm.). Na dzień 31 grudnia 2021 r. na rachunkach budżetu, zgodnie z potwierdzeniami sald banku pozostawała kwota 6.698.507,18 zł. W sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2021 r. wykazano stan środków w wys. 6.698.393,88 zł. Różnica w wys. 313,30 zł stanowiła saldo konta 133-3 dot. centralizacji VAT.

Zadania w zakresie sporządzania ww. sprawozdania należały do p. Anny Mońka – Skarbnika Gminy. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 r. podpisali: p. Krystian Kotynia – Burmistrz Krzepic i p. Anna Mońka – Skarbnik Gminy.

Wniosek nr 6
Zapewnić wykazywanie danych w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do zasad określonych w § 20 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *