bezchmurnie
21°
21°
wtorek
Reklama
Jutro sesja Rady Miejskiej w Krzepicach
06 lutego 2023 r. | 13:44
0

We wtorek, 7 lutego w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach.

Początek o godz. 15:00.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 rokuUchwała Nr 49.389.2023 w sprawie zmian w.pdf (738,38KB)
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 rokuUchwała Nr 49.390.2023 w sprawie zmian w.pdf (512,53KB)
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2023 r.Uchwała Nr 49.391.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w.pdf (229,56KB)
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy KrzepiceUchwała Nr 49.392.2023 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w.pdf (230,95KB)
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023Uchwała Nr 49.393.2023 w sprawie zmieniająca uchwałę w.pdf (232,96KB)
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawyUchwała Nr 49.394.2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i.pdf (597,61KB)
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy KrzepiceUchwała Nr 49.395.2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków...pdf (238,66KB)
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rokUchwała Nr 49.396.2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023.pdf (229,59KB)
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rokUchwała Nr 49.397.2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023.pdf (413,01KB)
 12. 12. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 grudnia 2022 r. do 07 lutego 2023 roku
 13. 13. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 14. 14. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *