zachmurzenie duże
10°
10°
niedziela
Reklama
Jutro sesja budżetowa
28 grudnia 2020 r. | 12:52
0

We wtorek 29 grudnia o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni uchwalą budżet na 2021 rok.

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w KrzepicachUchwała Nr 23.188.2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.
 5. Uchwała Nr 23.189.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.pdf
 6. 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,Uchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r..pdf
  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,Uchwała Nr 23.191.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf
  2. b. głosowanie nad projektem uchwały.
 8. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rokUchwała Nr 23.192.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.pdf
 9. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021Uchwała Nr 23.193.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf
 10. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w KrzepicachUchwała Nr 23.194.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w Krzepicach.pdf
 11. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028
 12. 11. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 grudnia do 29 grudnia 2020 roku.
 13. 12. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *