zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
Jutro sesja absolutoryjna
13 lipca 2021 r. | 15:12
0

Jutro o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni będą głosować w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza. Odbędzie się również debata nad raportem o stanie Gminy Krzepice za 2020 rok.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufaniaRaport o stanie Gminy Krzepice za 2020 r..pdf

  INFORMACJA o debacie nad raportem o stanie Gminy Krzepice za 2020 r..pdf

  Uchwała Nr 30.241.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rokZarządzenie nr 0050.343.2021 z 02 marca 2021 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2020 rok..pdf

  Załączniki do sprawozdania.pdf

  Zarządzenie nr 0050.356.2021 z 30 marca 2021 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

  Uchwała Nr 4200.VII.57.2021 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf

  bilans-jednostek-za-2020-rok.pdf

  bilans-skonsolidowany-za-2020-rok.pdf

  bilans-z-wykonania-budzetu-za-2020-rok.pdf

  informacja-korekta.pdf

  rachunek-zyskow-i-strat-laczny-za-2020-rok.pdf

  zestawienie-zmian-funduszu-lacznie-za-2020-rok.pdf

  Uchwała Nr 30.242.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rokUchwała Nr 4200.VII.97.2021 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2020 rok.pdf

  Uchwała Nr 30.243.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2020 rok.pdf

 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 7 lipca do 14 lipca 2021 roku
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego
 8. 8. Zamknięcie obrad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *