zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
fot. facebook.com/pages/category/Community/Zesp%C3%B3%C5%82-szk%C3%B3%C5%82-im-W%C5%82adys%C5%82awa-Reymonta-w-Starokrzepicach-185161638163069/
Gmina zadłuży się na wymianę źródła ciepła w trzech szkołach
12 października 2022 r. | 13:46
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię na temat o możliwości spłaty przez Gminę Krzepice pożyczek w łącznej wysokości 184.920,00 zł.

Podstawą zaciągnięcia pożyczek są następujące uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach:
- Nr 44.339.2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 57.699,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich”.
- Nr 44.340.2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 82.622,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach”.
- Nr 44.341.2022 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku. Zgodnie z ww. uchwałą zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 44.599,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych”.

Spłaty pożyczek następować będą z dochodów własnych budżetu gminy w terminie do końca 2028 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczek będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *