zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
Będzie głosowanie w sprawie dopłat do śmieci oraz absolutorium dla burmistrza
20 czerwca 2022 r. | 12:42
0

22 czerwca i 28 czerwca odbędą się sesje Rady Miejskiej w Krzepicach. 22 czerwca rada będzie decydować do dopłaceniu środków gminnych do opłat za śmieci, a 28 czerwca radni będą głosować w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.

Obie sesje rozpoczną się o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.

PAWEŁ GĄSIORSKI

sesja 22 czerwca - porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała Nr 41.317.2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 rokuUchwała Nr 41.318.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2022 roku.pdf
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030Uchwała Nr 41.319.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.pdf
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży PożarnejUchwała Nr 41.320.2022 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawyUchwała Nr 41.321.2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.pdf
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KrzepiceUchwała Nr 41.322.2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała Nr 41.323.2022 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych.pdf
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiUchwała Nr 41.324.2022 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, .pdf
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy KrzepiceUchwała Nr 41.325.2022 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzepice.pdf
 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy KrzepiceUchwała Nr 41.326.2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzepice.pdf
 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609Uchwała Nr 41.327.2022 w sprawie stanowisko w sprawie projektowania i realizacji wojewódzkiej trasy rowerowej 609.pdf
 14. 14. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 maja do 22 czerwca 2022 r.
 15. 15. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 16. 16. Zamknięcie obrad.

28 czerwca - porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufaniaRaport o stanie Gminy Krzepice za 2021 r.pdf

  INFORMACJA o debacie nad raportem o stanie Gminy Krzepice za 2021 r.pdf

  Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rokZarządzenie nr 0050.495.2022 z 03 marca 2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2021 rok (2).pdf

  Załączniki do zarządzenia nr 0050.495.2022 z 03 marca 2022 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2021 rok (1).pdf

  Zarządzenie nr 0050.511.2022 z 31 marca 2022 roku w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.pdf

  Uchwała Nr 4200.VII.58.2022 RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Krzepic sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf

  bilans-laczny-jednostek-2021.pdf

  bilans-skonsolidowany-gminy-za-2021.pdf

  bilans-z-wyk-onania-budzetu-gminy-za-2021.pdf

  laczna-informacja-dodatkowa-za-2021.pdf

  laczne-zestawienie-zmian-funduszu-2021.pdf

  laczny-rachunek-zyskow-i-strat-2021.pdf

  bilans-jednostki-budzetowej-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF

  informacja-dodatkowa-urzad-miejski-w-krzepicach.pdf

  rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-budzetowej-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF

  zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-urzad-miejski-w-krzepicach.PDF

  Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2021 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rokWniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2021 rok.pdf

  Uchwała Nr 4200.VII.97.2022 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzepicach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krzepic za 2021 rok.pdf.pdf

  Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2021 rok.pdf

 6. 6. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 7. 7. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 8. 8. Zamknięcie obrad.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *