zachmurzenie małe
10°
10°
środa
Reklama
Będzie droga dojazdowa do działek gminnych przy Częstochowskiej w Krzepicach
10 lipca 2023 r. | 11:38
0

Gmina Krzepice ogłosiła przetarg na budowę drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Krzepice, gmina Krzepice, powiat kłobucki, województwo śląskie i obejmuje swoim zakresem budowę drogi na odcinku o łącznej długości 990,64 m. Połączenie jej z drogą krajową nr 43 poprzez projektowane skrzyżowanie oraz przebudowę drogi krajowej na odcinku o długości 399,50 m (km 32+626,00 – 33+025,50).

Zakres robót przewidzianych do wykonania:
• wykonanie dokumentacji niezbędnej dla zmiany lokalizacji słupa energetycznego w km 0+161,27 zaprojektowanej drogi gminnej,
• wymiana gruntu,
• wykonanie warstwy mrozoochronnej i warstwy ulepszonego podłoża,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
• wykonanie nawierzchni bitumicznych,
• wykonanie poboczy oraz chodnika,
• wykonanie urządzeń odwadniających – budowa przepustów, budowa ścieku skarpowego,
• roboty wykończeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą terenów w pasie drogowym przewidzianych
jako wolne od utwardzeń,
• budowa kanału technologicznego,
• roboty związane z oznakowaniem dróg.

Oferty można składać do 21 lipca.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *