zachmurzenie umiarkowane
14°
14°
czwartek
Reklama
Będzie dopłata do śmieci mieszkańców
13 września 2023 r. | 12:48
0

We wtorek, 19 września w Urzędzie Miejskim w Krzepicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Krzepicach, podczas której radni w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Początek o godz. 15:00.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała Nr 58.432.2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z.pdf (222,45KB)
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2023 rokuUchwała Nr 58.433.2023 w sprawie zmian w.pdf (957,65KB)
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032Uchwała Nr 58.434.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032.pdf (5,00MB)
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży PożarnejUchwała Nr 58.435.2023 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf (253,10KB)
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków współfinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówUchwała Nr 58.436.2023 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i.pdf (235,05KB)
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy KrzepiceUchwała Nr 58.437.2023 w sprawie zasad i.pdf (628,77KB)
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie KrzepiceUchwała Nr 58.438.2023 w sprawie trybu i.pdf (220,90KB)
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/104/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krzepice", "Zasłużony dla Gminy Krzepice", zmieniona uchwałą nr XLI/345/10 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2010 rokuUchwała Nr 58.439.2023 w sprawie utraty mocy uchwały nr XII.104.07 Rady Miejskiej w.pdf (227,40KB)
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Krzepice” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzepice”Uchwała Nr 58.440.2023 w sprawie ustanowienia i.pdf (393,97KB)
 12. 12. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 czerwca do 19 września 2023 roku
 13. 13. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia
 14. 14. Zamknięcie obrad.

 

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *