zachmurzenie duże
15°
15°
środa
Reklama
fot. GDDKiA w Katowicach
Będzie bezpieczniej na DK43 w Szarkach
09 stycznia 2023 r. | 12:34
0

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i realizację rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu na DK43 w Szarkach. To kolejne miejsce, gdzie takie działania będziemy prowadzić za sprawą rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

Dwie ze złożonych ofert mieszczą się w kwocie 900 tysięcy zł, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, a pozostałe nieznacznie ją przekroczyły. Najniższą kwotę, 873 300 zł, zaoferowała firma Gramar z Lublińca. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonamy po sprawdzeniu ich pod kątem formalnym i merytorycznym. Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc. za przedłużenie jej o 4 lata). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości dla tego zamówienia to 5 lat.

Zakres zadania
W ramach zadnia powstanie ponad 200-metrowy chodnik, zatoka autobusowa, kanał technologiczny i odwodnienie drogi. Zamontujemy też podświetlony i wyniesiony nad drogę znak informujący o przejściu dla pieszych z pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą i oświetlenie przejścia dla pieszych wraz z odcinkami przejściowymi. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich niezbędnych opracowań projektowych oraz uzyskania w imieniu i na rzecz GDDKiA dokumentów i zgód niezbędnych dla realizacji inwestycji. Następnie przeprowadzi roboty budowlane i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Termin realizacji inwestycji
Zadanie zostanie wykonane w czasie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kompletna dokumentacja projektowa i wymagane decyzje, pozwolenia, opinie i inne dokumenty niezbędne do zrealizowania prac muszą zostać przekazane GDDKiA nie później niż do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. /GDDKiA w Katowicach/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *