zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
sobota
Reklama
KP PSP w Kłobucku
Jest przetarg na rozbudowę remizy w Zajączkach Drugich
14 czerwca 2024 r. | 12:39
0

Gmina Krzepice ogłosiła przetarg na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich.

Przedmiotem zamówienia jest:
1) rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich
2) odnowienie wszystkich elewacji budynku
3) wykonanie utwardzeń działki (dojść i dojazdu do drogi publicznej) oraz trawników.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Za wykonanie zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Należy więc uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją i opisanym wyżej zakresem zamówienia.

UWAGA
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest na 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu m. in.:

1) przedmiar i szczegółowy kosztorys robót z zestawieniami: robocizny, materiałów, sprzętu i tabelę elementów scalonych. W kosztorysach należy wskazać wartości czynników cenotwórczych: R, Ko, Kz, Z oraz wartość podatku VAT. Nakłady rzeczowe należy określić na podstawie powszechnie stosowanych katalogów np. KNR lub wyceny indywidualnej. Podsumowania pozycji muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami. Kosztorys ten będzie służyć rozliczeniom w przypadkach określonych w umowie. W kosztorysie należy wyodrębnić następujące działy główne:
a) Rozbudowa budynku roboty ziemne.
b) Rozbudowa budynku roboty fundamentowe.
c) Rozbudowa budynku roboty izolacyjne (izolacja fundamentów)
d) Rozbudowa budynku roboty żelbetowe
e) Rozbudowa budynku ściany nadziemia
f) Rozbudowa budynku stolarka zewnętrzna
g) Rozbudowa budynku dach
h) Rozbudowa budynku elewacje
i) Rozbudowa budynku stolarka i ślusarka wewnętrzna
j) Rozbudowa budynku wykończenie ścian i sufitów
k) Rozbudowa budynku podłoża i posadzki
l) Roboty zewnętrzne – powierzchnie z kostki betonowej
m) Roboty zewnętrzne – trawniki
n) Instalacja sanitarna zewnętrzna.
o) Instalacja sanitarna wewnętrzna.
p) Instalacja wodociągowa
q) Instalacja c.o.
r) Instalacja elektryczna.
s) Instalacja odgromowa.
t) Docieplenie pozostałej powierzchni elewacji (elewacje nie objęte rozbudową).

Oferty można składać do 1 lipca.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *