zachmurzenie umiarkowane
wtorek
Reklama
Jest przetarg na budowę drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach
14 lutego 2022 r. | 12:40
0

Gmina Krzepice rozpisała przetarg na pierwszy etap budowy drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa w Krzepicach.

Przedmiotem zamówienia jest pierwszy etap budowy drogi gminnej o długości 120,53 m.

W pierwszym etapie nie przewiduje się:
• budowy oświetlenia drogowego (z wyjątkiem ułożenia rur osłonowych)
• budowy kanału technologicznego (z wyjątkiem ułożenia rur osłonowych kanału
technologicznego dla odcinka o długości około 30,00 m)

W związku z powyższym zakres robót przewidzianych do wykonania przedstawia się następująco:
• wykonanie wymiany nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy
• wykonanie mieszanki związanej cementem pod drogą
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
• ułożenie rur osłonowych dla kabli oświetlenia ulicznego
• ułożenie rur osłonowych kanału technologicznego dla odcinka o długości około 30,00 m
• wykonanie nawierzchni bitumicznych
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
• wykonanie kanalizacji deszczowej
• roboty wykończeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawą terenów w pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzeń
• roboty związane z oznakowaniem dróg.

Oferty można składać do 25 lutego 2022 roku.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *