zachmurzenie umiarkowane
17°
17°
sobota
Reklama
KSOW
Zapoznaj się z projektem urządzenia lasów w gminie Krzepice
15 czerwca 2020 r. | 12:15
0

Do 6 sierpnia można się zapoznać z projektem uproszczonych planów urządzenia lasów w obrębach ewidencyjnych gminy Krzepice: Krzepice, Kuków, Kuźniczka, Dankowice, Lutrowskie, Starokrzepice, Podłęże Królewskie, Zajączki I, Zajączki II.

Z projektami planów można zapoznać się:
- na stronie internetowej www.krzepice.pl w zakładce "Komunikaty i ogłoszenia" oraz www.bip.krzepice.pl
- w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ( przy zachowaniu reżimów sanitarnych ) w godzinach pracy Urzędu

W terminie 30 dni od wyłożenia można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów planów na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2020 r. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków na podstawie danych i rejestrów przygotowanych przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Kłobucku ze stanem na dzień 20.01.2020 r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *