zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
#włączmyślenie w Krzepicach
08 stycznia 2024 r. | 10:38
0

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano finał programu edukacyjno-informacyjnego pod nazwą „#włączmyślenie – bezpieczna sieć!”. Organizatorem spotkania, w którym udział wzięli zarówno partnerzy programu, jak i jego uczestnicy była Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku. Podsumowanie zakończyło się zapewnieniem kontynuacji programu, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

W 2023 roku Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku realizowała zadania wynikające z autorskiego programu profilaktycznego „#włączmyślenie – bezpieczna sieć!”. Wraz z końcem roku kalendarzowego nadszedł czas podsumowań, w tym tego ważnego, nie tylko dla Policji, ale przede wszystkim dla społeczności lokalnej, wspomnianego programu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele kłobuckiej Policji, partnerzy programu oraz zaproszeni goście. Podczas pierwszej części narady zostały omówione poszczególne etapy programu oraz ich realizacja. Następnie głos zabrali goście oraz partnerzy, którzy zapewnili, że w związku z bardzo pozytywnym odbiorem prowadzonych działań oraz dalszą potrzebą edukowania społeczności powiatu kłobuckiego na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, będą nadal wspierać program, a tym samym będzie jego kontynuacja. W związku z tym w kolejnej części narady nastąpiła „burza mózgów”, która wyłoniła najciekawsze pomysły na jego dalszą realizację.

Przybyłym gościom – partnerom programu dziękujemy za zaangażowanie w ten bardzo istotny, dla nas wszystkich projekt, którego celem jest przede wszystkim edukacja społeczności powiatu kłobuckiego w zakresie zapobiegania aspołecznym zachowaniom i zagrożeniom w cyberprzestrzeni. /KPP w Krzepicach/Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *